شرح خدمات طرح هادی روستایی

Download40
Stock
File Size923.19 KB
Create Dateآگوست 9, 2016
Download

طرح هادی روستا

 

طرح هادی روستا از جمله طرح های اولیه برای بهسازی بافت ، سیما و منظر روستا می‌باشد. در این طرح که با شناسایی دقیق روستا و حوزه نفوذ آن آغاز می‌شود، کل روستا و حوزه نفوذ آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در طرح هادی ، بعد از تجزیه و تحلیل روستا، در پایان منجر به ارائه پیشنهاداتی می‌شود که در آن روستا در مسیر توسعه پایداری قرار می‌گیرد. در اسناد فوق که میتوانید دانلود نمایید، همچنین نحوه محاسبه حق الزحمه و همچنین توضیحات در مورد اسنادی که باید به کارفرما تحویل داده شود، آمده است.