بازسازی و طراحی داخلی

در کشورهای پیشرو و پیشرفته جهان، ساختمان ها عمری در حدود 100 سال دارند. یکی از دلایلی که ساختمان های را در طول این 100 سال زنده، به روز و پویا در می‌آورد این است که ساختمان هایشان در طول سالها برای تطبیق دادن یا زندگی و شرایط جدید، بازسازی می‌کنند. بازسازی خانه ها‌، باعث می‌شود خانه‌ها با زندگی جدید و صاحبان جدید و سلیقه های جدید و تاسیسات جدید تطابق کامل داشته باشد. در ضمن هزینه کمتری نسبت به نوسازی کامل ساختمان در بر دارد. بازسازی ، طراحی و دکوراسیون داخلی ساختمان هایی که قدمت ساخت آنها بالا می‌باشد، موجب می‌شود ساختمان با استایل جدید زندگی افرادی که در آن فضا زندگی می‌کنند، مطابق شودو  همچنین در بازسازی نمودن ساختمان، مسائل و مشکلات سیستم های تاسیساتی ساختمان گرفته شده و موجبات آسایش و آرامش ساکنین را پدید می‌آورد.