مشخصات پروژه

کارفرما: بخش خصوصی
موقعیت: استان تهران - شهر تهران
مساحت پروژه: 10 هکتار
سال شروع پروژه: 1390
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

توجیه اقتصادی

زرنان منطقه ای در حریم منطقه 18 شهرداری تهران می‌باشد که زمین کارفرما به مساخت 10 هکتار در این منطقه و در مجاورت بزرگراه فتح، واقع شده است.  کارفرما به دنبال بهترین گزینه برای به لحاظ بهره‌وری اقتصادی برای زمین خود می‌باشد. بر این اساس، تعداد 9 آلترناتیو برای زمین فوق به دست آمد که با تجزیه تحلیل آلترناتیوها، به گزینه نهایی که برای کارفرما بیشترین بازدهی اقتصادی را داشته باشد، منتهی گردید.

طراحی کانسپت معماری

بعد از به دست آمدن سناریو نهایی، با کمک جداول برنامه فیزیکی به دست آمده در مطالعات اولیه، کانسپت معماری طرح اولیه ، که برای کارفرما بیشترین بازدهی اقتصادی را داشته باشد، ارائه گردید. این کانسپت از یک حجم مدولار تکرار شونده در کل سایت بهره می‌برد.