مشخصات پروژه

کارفرما: شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب
موقعیت: استان تهران - شهر تهران
مساحت پروژه: 4200 متر مربع
سال شروع پروژه: 1393
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

ساختمان اداری آب و فضلاب

پروژه ساختمان پست امداد آب و فاضلاب منطقه یک (زرگنده)
مساحت زمین این پروژه برابر 4200 مترمربع بوده است. شیب بسیار زیاد در قسمت شمالی زمین یکی از مشخصه های این پروژه است. در طراحی این پروژه از 4 تیم طراحی در زمینه سازه، مکانیک، برق و معماری کمک گرفتیم و زمان طراحی کل پروژه یکسال طول کشید.
ساختمان فوق در 5 طبقه و با 4 کاربری مجزا طراحی شده است که شامل:
– پست امداد آب
– آزمایشگاه آب
– بخش اداری
– پست امداد فاضلاب (طبقه 1-)
– پارکینگ (طبقه 2-)