مشخصات پروژه

کارفرما: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
موقعیت: استان لرستان - شهر خرم‌آباد
مساحت پروژه: 1600 مترمربع
سال شروع پروژه: 1390
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

نیاز سنجی طراحی ساختمان اداری

کارفرمای پروژه، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، بر اساس ظرفیت و نیاز خود، اقدام به تعریف پروژه به جهت رفع نیازهای اداری خود نمود. شرکت هفت شهر با در ابتدا با مطالعات اولیه کالبدی فضایی پروژه ، همچنین تهیه برنامه مورد نیاز فضایی و فیزیکی کارفرما اقدام به ارائه طرح اولیه و سپس طرح نهایی برای رفع نیازهای پرسنل و کارشناسان کارفرما نمود.

 

طرح نمای پروژه بر اسا نظر کارفرما با متریال های اقتصادی و ساده با تاکید بر عملکرد اداری ساختمان صورت پذیرفت