مشخصات پروژه

کارفرما: شهرداری تسوج
موقعیت: استان آذربایجان شرقی - شهر تسوج
مساحت پروژه: حدود 5 هکتار
سال شروع پروژه: 1385
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

شهر تسوج

تسوج که از شهرهای کهن شمال آذربایجان می‎باشد. اطراف شهر تشوج از باغات مختلف که محصولات خشکبار را به وجود می‎آورند تشکیل شده است.این شهر فرصت بالقوه ی خوبی برای عرضه این محصولات به کل کشور می‌باشد.

بازار بزرگ شهر تسوج

این بازار با هدف جذب گردشگرانی نیت خرید محصولات باغی و خشکبار را دارند و به این استان سفر می‌کنند، تعریف گردید. پروژه با این هدف ، وارد مرحله مطالعات اولیه گردید و کل نیاز های ساکنین و مخاطبین و طی مطالعات، مشخص گردید. سپس طراحی وارد فاز صفر وفاز یک گردید. همراه این پروژه، شهرسازی و طراحی شهری اطراف بازار هم مورد طراحی انجام گرفت. این پروژه وار فاز بعدی طراحی و ارئه جزییات دقیقتر اجرایی نشد.