مشخصات پروژه

کارفرما: شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب
موقعیت: استان تهران - شهر تهران
مساحت پروژه: زمین 150 مترمربع، مساحت بنا 430 مترمربع
سال شروع پروژه: 1392
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

طراحی ساختمان اداری

طراحی ساختمان اداری شرکت آب و فاضلاب که یک سوله و یک سایت در شرق تهران می‌باشد. بر اساس برنامه فیزیکی تهیه شده برای ساختمان، قسمت های جدا از هم انباری و اداری برای آن در نظر گرفته شده بود و بخش اداری در زیر زمین واحد قرارداده شد.