مشخصات پروژه

کارفرما: شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب
موقعیت: استان تهران - شهر تهران
مساحت پروژه: زمین 200 مترمربع، مساحت بنا 800 مترمربع
سال شروع پروژه: 1391
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

تعریف پروژه اداری تصفیه خانه

این پروژه به دلیل پاسخگو نبودن ساختمان به نیازهای کارفرما همچنین با توجه به اهمیت کاربری در شرایط بحران،  و اینکه سازه وضعیت مناسبی نداشت، تعریف گردید. محل این پروژه در بلوار ارتش در شمال شرقی شهر تهران می‌باشد.

شروع طراحی معماری اداری

ابتدا برای طراحی، برنامه فیزیکی مناسبی بر اساس نیاز های اداری کارفرما تعریف گردید. سپس بر اسا این برنامه فیزیکی، طرح اولیه به صورت اتود و فاز صفر طرح گردید. بعد از تایید کارفرما طرح، به صورتی که تمام جزییات معماری و سازه و تاسیسات در آن لحاظ شده بود، طرح و ارائه گردید.