مشخصات پروژه

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
موقعیت: استان مرکزی - روستای انجدان
سال شروع پروژه: 1385
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

طرح بهسازی روستایی

طرح بهسازی روستایی از جمله طرح های سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌باشد که با هدف توانمندسازی روستاییان با الگوهای اقتصاد پایدار و توسعه پایدار، به جهت بر طرف کردن نیازهای آنها ایجاد شده است. طرح بهسازی روستایی در واقع طرحی مشابه طرح هادی روستایی می‌باشد که با جزییات بیشتری روستا را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و راهکارهای اجرایی ه صورت قشه های فاز یک و فاز دو اجرایی ارائه می‌شود.

 

روستای انجدان

روستای انجدان از توابع شهر اراک می‌باشد که با قابلیت های گردشگری و میراث فرهنگی فراوانی که دارد، قابلیت بالقوه خوبی برای جذب گردشگر طبیعت گرد را دارد. این روستا که از سر چشمه های آب های معدنی کوهستان استفاده می‌نماید، مناظر بدیع و بی همتای فراوانی در داخل روستا به وجود آورده است.

 

مراحل تهیه طرح بهسازی روستایی

برای طرح بهسازی روستایی، ابتدا روستا از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و احتماعی مورد شناخت دقیق قرار میگیرد. بعد از مرحله شناخت، با روش های مختلف از جمله جدول سوات، نقاط ضعف، قدرت همچنین فرصت و تهدید ها در هر کدام از زیر شاخه ها به دست می‌آید. سپس با تحلیل این جداول اهداف، سیاست ها و راهبرهایی به جهت رسیدن به چشم انداز طرح به دست می‌‎آید. بعد از این مراحل طراحی آغاز میشود. طراحی با خط مشی هایی که در بخش های قبلی داده شده است هدفمند و با آگاهی کامل نسبت به ویژگی های روستا و اختصاصا برای همان روستا صورت می‌گیرد.

 

بخش های مورد طراحی

ارائه الگوهای نما ، ارائه الگوهای مسکونی، ارائه الگوهای مرمت، طرح شبکه ارتباطی، نقشه کاربری اراضی، نقشه بناهای مهم و واجد ارزش که باید مورد بازسازی قرار گیرد، نقشه فضای سبز و … که با توجه به شرایط روستا و در نظر گرفتن نیاز های جدید ساکنین انجام گرفته است.