مشخصات پروژه

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
موقعیت: استان مرکزی - روستا وفس
سال شروع پروژه: 1386
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

طرح بهسازی و بازسازی بافت روستایی

روستای وفس از روستاهای بخش مرکزی شهرستان کمیجان در استان مرکزی می‌باشد. این روستا که در دامنه کوه واقع شده است. رودخانه ای از این کوه به روستا سرازیر می‌شود که با عبور از روستا و به وجود آوردن کیفیات با ارزش بصری، در پایین دست درختان را هم آبیاری میکند.

اهداف طرح بهسازی و بازسازی بافت روستا

هدف اصلی خودکفا کردن اقتصاد روستا با الگوهای توسعه و رشد پایدار می‌باشد. روستا با توجه به اینکه جزو اولین حلقه های زنجیر اقتصاد میباشد و تولید کننده مهمی در زنجیره اقتصادی می‌باشد باید بتواند با تولیدات و محصولات و جاذبه های خود، خود را خودکفا نماید. کم بودن چرخش رشد اقتصادی در روستا یکی از دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها می‌باشد. این مهاجرت باعث می‌شود یکی از مهره های اصلی زنجیر اقتصاد کشور، کارکرد مطلوب خود را نداشته باشد و در رشد اقتصاد کل کشور تاثیر منفی بگذارد.

 

طرح بهسازی و بازسازی روستا

برای طرح بهسازی و بازسازی روستا، بعد از به دست آوردن اطلاعات وضع موجود، به تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌پردازیم. این تجزیه و تحلیل به ما این فرصت را می‌دهد تا بتوانیم مسیر طراحی و خط مشی طراحی را مشخص نماییم. سپس با این اطلاعات، نسبت به طراحی طرح بهسازی و بازسازی روستا اقدام به عمل آمد.