مشخصات پروژه

کارفرما: شرکت ساختمانی بهساز کاشانه
موقعیت: استان مازندران - شهر سلمانشهر
مساحت پروژه: 12500 متر مربع
سال شروع پروژه: 1391
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

وضع موجود سلمانشهر

سلمانشهر، که شهری در کناره دریای خزر می‌باشد، دارای قابلیت های بیشماری برای سرمایه گذاری است. زمین فوق که در مالکیت بخش خصوصی بود، نیاز به بررسی دقیق به منظور رسیدن به بهترین گزینه برای دادن بیشترین سود را داشت. مالک پروژه به دنبال جذب سرمایه از طرف سرمایه گذار بود. مطالعات با بررسی و مطالعه دقیق کالبدی-اقتصادی وضع موجود، همچنین بازار منطقه و پروژه های مشابه، مانند الماس خاورمیانه و برج های ساحلی قو، مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل مطالعات

بعد از بررسی وضع موجود، سناریو هایی مطرح گردید، سناریو های پیشنهادی با روش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه گذاری

در نهایت، تمام گزینه ها و سناریو ها با روش های سوات (swot) و روش ای اچ پی (ahp) با معیار های اصلی رقابت پذیری، بازدهی اقتصادی، هماهنگ با ویژگی های زمین و تحقق پذیری، مورد بررسی قرار گرفته و گزینه برتر انتخاب گردید.

طراحی

بعد از مراحل قبلی و با توجه به اطلاعات قبلی، پروژه به صورت فاز صفر یا طراحی کانسپت، مورد طراحی قرار می‌گیرد.