برچسب: اجرای ساختمان

طرح و اجرا - مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی - نما

طرح و اجرا - مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی - نماطرح و اجرا ساختمان مسکونی – بلوار کشاورز

طرح و اجرا یا مشارکت در ساخت مساحت زمین پروژه 400 مترمربع است. این ساختمان در 5 طبقه تک‌واحدی، پارکینگ، لابی، ورودی و مجموعه ورزشی که در زیرزمین قرار دارد، طراحی و اجرا گردید.