برچسب: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب

طراحی ساختمان آب و فاضلاب زرگنده - طرح سه بعدی

طراحی ساختمان آب و فاضلاب زرگنده - طرح سه بعدیطراحی ساختمان آب و فاضلاب واقع در زرگنده

ساختمان اداری آب و فضلاب پروژه ساختمان پست امداد آب و فاضلاب منطقه یک (زرگنده) مساحت زمین این پروژه برابر 4200 مترمربع بوده است. شیب بسیار زیاد در قسمت شمالی زمین یکی از مشخصه های این پروژه است. در طراحی این پروژه از 4 تیم طراحی در زمینه سازه، مکانیک، برق و معماری کمک گرفتیم […]

طراحی پست امداد شبکه فاضلاب - طرح سه بعدی نما

طراحی پست امداد شبکه فاضلاب - طرح سه بعدی نماطراحی ساختمان پست امداد شبکه فاضلاب

طراحی ساختمان اداری ساختمان پست امداد شامل بخش اداری، پارکینگ (خودروهای بزرگ و کارکنان)، بخش خدماتی و اقامتی شیفت‌های امدادی جهت تسهیل در دسترسی‌های بین طبقات، بخش اداری در طبقه فوقانی و پارکینگ در طبقه همکف و مابین این دو طبقه، طبقه خدماتی و اقامتی طراحی گردید. زمین اختصاص یافته به این پروژه 150 مترمربع، […]

طراحی فاز یک و دو ساختمان امور اداری و تاسیسات شرکت آب و فاضلاب شرق تهران

طراحی فاز یک و دو ساختمان امور اداری و تاسیسات شرکت آب و فاضلاب شرق تهرانطراحی ساختمان اداری شرکت آب و فاضلاب شرق تهران

طراحی ساختمان اداری طراحی ساختمان اداری شرکت آب و فاضلاب که یک سوله و یک سایت در شرق تهران می‌باشد. بر اساس برنامه فیزیکی تهیه شده برای ساختمان، قسمت های جدا از هم انباری و اداری برای آن در نظر گرفته شده بود و بخش اداری در زیر زمین واحد قرارداده شد.

طراحی معماری فاز یک و فاز دو ساختمان اداری تصفیه ‌خانه پنجم تهران - طرح سه بعدی

طراحی معماری فاز یک و فاز دو ساختمان اداری تصفیه ‌خانه پنجم تهران - طرح سه بعدیطراحی معماری ساختمان اداری تصفیه ‌خانه پنجم تهران

تعریف پروژه اداری تصفیه خانه این پروژه به دلیل پاسخگو نبودن ساختمان به نیازهای کارفرما همچنین با توجه به اهمیت کاربری در شرایط بحران،  و اینکه سازه وضعیت مناسبی نداشت، تعریف گردید. محل این پروژه در بلوار ارتش در شمال شرقی شهر تهران می‌باشد. شروع طراحی معماری اداری ابتدا برای طراحی، برنامه فیزیکی مناسبی بر […]