برچسب: طرح و اجرا

طراحی و اجرای ساختمان شهرک سرو آزاد (آزادشهر) منطقه 22 تهران

طرح و اجرا یا مشارکت در ساخت پروژه ساختمان مسکونی واقع در شهرک سرو آزاد (آزادشهر) شامل طراحی، نظارت ، سرمایه گذاری و ساخت می‌گردید. این بنا با 750 متر مربع ناخالص و 450 متر مربع خالص با به کار گیری بهترین مصالح در منطقه و با گرفته نقطه نظرات کارفرما به انجام رسید. امکانات […]

طرح و اجرا - مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی - نما

طرح و اجرا - مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی - نماطرح و اجرا ساختمان مسکونی – بلوار کشاورز

طرح و اجرا یا مشارکت در ساخت مساحت زمین پروژه 400 مترمربع است. این ساختمان در 5 طبقه تک‌واحدی، پارکینگ، لابی، ورودی و مجموعه ورزشی که در زیرزمین قرار دارد، طراحی و اجرا گردید.